ČLENOVIA

Identifikátor
osoby ŠKP

Počet členov
v oddiely

Meno

Priezvisko

členské

dátum úhrady

Oddiel

SKPKE201610001 1 Marcel Marinica 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610002 2 Kristián Pilár 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610003 3 Peter Lambert 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610004 4 Adam Próner 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610005 5 Miroslav Damankoš 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610006 6 Laura Horňáková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610007 7 Jakub Ďurčo 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610008 8 Tomislav Slávik 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610009 9 Róbert Linkesch 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610010 10 Richard Neufeld 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610011 11 Kristína Buchová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610012 12 Rastislav Husovec 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610013 13 Samuel Manica 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610014 14 Margaréta Škovranová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610015 15 Dávid Horizral 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610016 16 Tamara Kokindová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610017 17 Tomáš Broz 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610018 18 Mikuláš Bugis 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610019 19 Kristián Kardoš 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610020 20 Šimon Vaško 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610021 21 Emma Várady 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610022 22 Alica Uvirová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610023 23 Radoslav Ruman 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610024 24 Bianka Rojtášová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610025 25 Patrik Pavlišin 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610026 26 Gregor Neufeld 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610027 27 Róbert Nagy 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610028 28 Jakub Nagy 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610029 29 Nicolas Ligeti 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610030 30 Katarína Kuncová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610031 31 Richard Ján Horváth 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610032 32 Alexandra Hindošová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610033 33 Adam Hathaway 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610034 34 Jakub Belej 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610035 35 Andrea Basárová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610036 36 Richard Áron 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610037 37 Adam Andreji 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610038 38 Viktória Kočišová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610039 39 Karol Hertelý 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610040 40 Ronald Turan 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610041 41 Matej Žofčin 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610042 42 Ema Tančinová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610043 43 Viktória Šimková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610044 44 Richard Ján Šimko 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610045 45 Oliver Liberko 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610046 46 Matúš Gduľa 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610047 47 Denisa Gduľová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610048 48 Stacey Maria Žeňuchová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610049 49 Lukáš Vagaský 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610050 50 Ivana Krušková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610051 51 Nina Zuzana Marhefková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610052 52 Lucia Fürješová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610053 53 Ján Obrochta 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610054 54 Martina Žeňuchová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610055 55 Radovan Čižmarik 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610056 56 Michal Varhač 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610057 57 Oliver Tomáš Skála 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610058 58 Samuel Studenič 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610059 59 Michal Šulek 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610060 60 Mária Skálová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610061 61 Jana Turan 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610062 62 Timea Viziová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610063 63 Iveta Šoltésová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610064 64 Ján Lažík 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610065 65 Ladislav Vizi 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610066 66 Mária Sabolová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610067 67 Peter Šoltés 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610068 68 Marianna Lažíková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610069 69 Karin Kalinková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610070 70 František Borov 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610071 71 Nikolas Varga 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610072 72 Radoslav Sabol 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610073 73 Lukáš Tkáč 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610074 74 Viviána Popovičová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610075 75 Samuel Halás 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610076 76 Šimon Kocan 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610077 77 Liliana Kolesárová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610078 78 Katarína Sovová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610079 79 Sofia Špaková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610080 80 Soňa Špakovská 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610081 81 Karel Mikuš 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610082 82 Miroslav Šušnyák 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610083 83 Adam Struhár 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610084 84 Mária Hiráková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610085 85 Peter Franko 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610086 86 Viliam Podhájecký 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610087 87 Tichomír Badonič 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610088 88 Mário Mikula 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610089 89 Roman Švaňa 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610090 90 Róbert Trtík 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610091 91 Marcel Janočko 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610092 92 Loriána Popovičová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610093 93 Viktória Viziová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610094 94 Klaudia Sýkorová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610095 95 Barbora Lažíková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610096 96 Alexandra Krafčíková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610097 97 Vladimír Šalát 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610098 98 Štefan Biró 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610099 99 Martin Drahovský 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610100 100 Adam Mižík 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610101 101 Sofia Vidová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610102 102 Matilda Neufeldová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610103 103 Klára Neufeldová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610104 104 Ronald Lukáč 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610105 105 Ema Gyuriová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610106 106 Petra Šoltésová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610107 107 Zuzana Čižmariková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610108 108 Simona Sabolová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610109 109 Natália-Mária Gajdošová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610110 110 Kristína Vargovčíková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610111 111 Eva Koniecna 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610112 112 Samuel Sentpétery 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610113 113 Tomáš Turzák 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610114 114 Maximilián Gramata 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610115 115 Michal Kocan 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610116 116 Vanesa Krafčíková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610117 117 Szilárd Fürješ 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610118 118 Martin Hádi Gharaibeh 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610119 119 Nina Dzurčaninová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610120 120 Tobiáš Neufeld 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610121 121 Simona Gyuriová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610122 122 Lea Neufeldová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610123 123 Juraj Skála 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610124 124 Izabela Šmelková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610125 125 Ivan Šulek 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610126 126 Ján Urbanský 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610127 127 Tomáš Bábela 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610128 128 Emerich Kassay 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610129 129 Denisa Polláková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610130 130 Peter Rojtáš 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610131 131 Zlatica Švestková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610132 132 Simona Šofranková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610133 133 Alexandra Mátéová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610134 134 Alexandra Mižíková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610135 135 Jakub Máté 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610136 136 Lucia Kubová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610137 137 Zuzana Bakošová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610138 138 Diana Bellušová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610139 139 Lucia Linkeschová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610140 140 Rastislav Trocha 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610141 141 Jakub Mohler 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610142 142 Július Šimčák 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610143 143 Katarína Pilipčuková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610144 144 Gabriela Škumaničová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610145 145 Natália Andrejková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610146 146 Kristína Horváthová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610147 147 Jozef Tomasch 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610148 148 Carmen Mikušová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610149 149 Iveta Tóthová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610150 150 Katarína Kalinková 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610151 151 Peter Poláček 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610152 152 Štefan Škumanič 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610153 153 Dávid Nagy 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610154 154 Jakub Tomáš 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610155 155 Dominika Levická 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610156 156 Kristína Brezová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610157 157 Judit Hrnjak 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610158 158 Erika Mrázová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201610159 159 Zuzana Mimovičová 10,00 € 31.1.2016 ŠKP Košice- oddiel plávania
SKPKE201620001 160 Pavel Ižarik 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620002 161 Gabriela Ižariková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620003 162 Ján Kopčík 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620004 163 Boris Lieskovský 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620005 164 Peter Bradáč 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620006 165 Terézia Pavkova 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620007 166 Martin Šelméci 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620008 167 Karim Tafsi 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620009 168 František Papcun 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620010 169 Ján Krištof 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620011 170 Gabriela  Bohušová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620012 171 Boris Lieskovský 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620013 172 Petra Regitková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620014 173 Peter Vojtaško 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620015 174 Lívia Sladká 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620016 175 Gabriela  Bohušová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620017 176 Natália  Bradáčová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620018 177 Peter Sekela 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620019 178 Mariana Čisariková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620020 179 Viktória Kmiťová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620021 180 Lucia Kišová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620022 181 Dávid  Sajko 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620023 182 Radka Hudáková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620024 183 Lenka Mesárošová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620025 184 Róbert Babjak 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620026 185 Braňo Bodnár 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620027 186 Peter Bohuš 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620028 187 Rastislav Bombala 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620029 188 Bianka Bombalová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620030 189 Patrik Bradáč 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620031 190 Tomáš Černák 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620032 191 Peter Čisarik 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620033 192 Juraj Čisarik 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620034 193 Júlia Čurilová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620035 194 Timur  Ďuráš 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620036 195 Alex Chok 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620037 196 Oliver  Chok 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620038 197 Adam Chudík 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620039 198 Róbert Dudáš 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620040 199 Michal Dvořáček  10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620041 200 Adrián Eliáš 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620042 201 Kristián Grečko 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620043 202 Tomáš Hajduček 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620044 203 Tadeáš Handžák 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620045 204 Rišo Hanušovský 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620046 205 Boris Hanušovský 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620047 206 Jakub Hudák 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620048 207 Radoslav Hudák 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620049 208 Sára Ilašenková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620050 209 Kevin Ilašenková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620051 210 Pavel Ižarik 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620052 211 Daniel Ižarik 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620053 212 Roman Jankura 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620054 213 Sára Janovová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620055 214 Lenka Kacurová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620056 215 Richard Káňa 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620057 216 Denis Kandráč 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620058 217 Ondrej  Kapitula 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620059 218 Nikolas Kiš 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620060 219 Alexandra Kišová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620061 220 Samuel Klein 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620062 221 Patrik Korintuš 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620063 222 Timea Korintušová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620064 223 Kristiín Kotuľa 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620065 224 Mária Krištofová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620066 225 Oliver Kuko 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620067 226 Július Lesay 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620068 227 Samuel Lipták 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620069 228 Loreta Marosi 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620070 229 Tereza Marušová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620071 230 Filip Niščák 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620072 231 Emília Onelová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620073 232 Maxim Palenčár 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620074 233 Filip Popelka 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620075 234 Margaréta Režuchová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620076 235 Kamil Sajko 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620077 236 Sára Sekelová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620078 237 Igor  Sijka 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620079 238 Alexandra Skálová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620080 239 Alexandra Sladká 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620081 240 Daniel Sladký 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620082 241 Adam Ščambora 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620083 242 Ondrej  Ščecina 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620084 243 Patrik Šelméci 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620085 244 Robbin Šimko 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620086 245 Dennis  Šimko 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620087 246 Aurel Špak 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620088 247 Jonathan Šuk 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620089 248 Michaela Taušová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620090 249 Zuzana Taušová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620091 250 Dávid  Duchyňa 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620092 251 Vladimír  Turzák 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620093 252 Simona Turzáková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620094 253 Cyril Uhrinec 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620095 254 Lenka Urbínová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620096 255 Ľubomír Vargovčík 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620097 256 Dominika Zánová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620098 257 Filip Atyafi 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620099 258 Martin Klacik 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620100 259 Eduard Machovič 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620101 260 Peter Varga 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620102 261 Tamara Sotáková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620103 262 Matej Trocha 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620104 263 Pavel Kykal 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620105 264 Matej Kušnír 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620106 265 Richard Roško 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620107 266 Emma Šelméciová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620108 267 Matúš Regináč 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620109 268 Ján Kuko 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620110 269 Lenka Gašparová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620111 270 Štefan Bučko 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620112 271 Tomáš Orosz 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620113 272 Diana Lejková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620114 273 Leonard  Mitro 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620115 274 Alex Šturman 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620116 275 Soňa Klimová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620117 276 Alexandra Kačírová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620118 277 Kristína Jenčíková 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620119 278 Tomáš Bórik 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620120 279 Rory Farkaľ 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620121 280 Adam Surhaj 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201620122 281 Andrea Šelméciová 10,00 € 1.6.2016 ŠKP Košice- oddiel ILYO taekwondo
SKPKE201630001 282 Adamec Oliver 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630002 283 Anastasijevič Aleksandar 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630003 284 Bačo Karol 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630004 285 Balog Tomáš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630005 286 Balogh Filip 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630006 287 Barča Teodor 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630007 288 Bártfay Samuel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630008 289 Basarová Viktória 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630009 290 Brestovanská Alžbeta 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630010 291 Bruženáková Jana 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630011 292 Budinec Peter 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630012 293 Budinec Pavol 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630013 294 Capcara Michal 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630014 295 Dilý Juraj 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630015 296 Dudáš Michal 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630016 297 Ďurčov Branislav 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630017 298 Ďurčová Slavomíra 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630018 299 Fabián Miroslav 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630019 300 Gáfel Peter 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630020 301 Gašparík Patrik 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630021 302 Graban Marek 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630022 303 Grutka Miroslav 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630023 304 Hájiček Miroslav 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630024 305 Halocká Anastasija 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630025 306 Haluška Erik 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630026 307 Harčariková Alena 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630027 308 Hartai Daniel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630028 309 Hegedüš Adam 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630029 310 Hennel Alex 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630030 311 Hirjak Kamil 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630031 312 Hrehor Štefan 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630032 313 Hrudál Viliam 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630033 314 Illes Viliam 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630034 315 Iman Alex 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630035 316 Juhás Samuel Richard 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630036 317 Juhász Boris 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630037 318 Kaľavský Peter 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630038 319 Kašper Andrej 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630039 320 Katlovská Daniela 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630040 321 Kavečanky Samuel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630041 322 Kavečanky SImon 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630042 323 Kertész Martin 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630043 324 Kertész Gabriel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630044 325 Kertész Gabriel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630045 326 Kiernoszová Martina 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630046 327 Klečánek Samuel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630047 328 Kohút Pavol 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630048 329 Kohúth Daniel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630049 330 Kohútová Rita 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630050 331 Kolesár Jakub 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630051 332 Kolpolovets Alina 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630052 333 Kolpolovets Ivan 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630053 334 Komarovský Róbert 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630054 335 Komjáthy Pavol 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630055 336 Košík Lukáš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630056 337 Kötelesová Michaela 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630057 338 Kovařík Adam 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630058 339 Krmenský Adam 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630059 340 Kuko Ján 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630060 341 Kuko Oliver 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630061 342 Kukoricás Dávid 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630062 343 Kukoricás Ádám 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630063 344 Kurimský Július 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630064 345 Leško Alan 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630065 346 Lukáč Dominik 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630066 347 Majoroš Marek 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630067 348 Matej Jakub 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630068 349 Matej Jozef 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630069 350 Matejka Milan 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630070 351 Mečiar Jakub 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630071 352 Mikloda Miroslav 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630072 353 Miškovičová Lenka 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630073 354 Myndiuk Ľubomír 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630074 355 Nagy Adam 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630075 356 Nagy Sebastian 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630076 357 Nedelka Martin 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630077 358 Nemergut Samuel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630078 359 Németh Norbert 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630079 360 Orem Tomáš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630080 361 Palaščák Martin 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630081 362 Palša Ján 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630082 363 Pavelek Daniel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630083 364 Petrunčík Matej 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630084 365 Petrunčík Matúš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630085 366 Petrunčíková Ema 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630086 367 Pintér Milan 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630087 368 Píro Maroš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630088 369 Piskura Filip 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630089 370 Plachetková Patrícia 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630090 371 Pruška Filip 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630091 372 Puškár Peter 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630092 373 Ragusa Nunzia Cinzia 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630093 374 Rajdoš Ladislav 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630094 375 Remiaš Gabriel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630095 376 Rusinko Filip 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630096 377 Rusňák Richard 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630097 378 Rusznáková Barbora 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630098 379 Šalaga Michal 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630099 380 Saxa Martin 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630100 381 Schubert Crystian 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630101 382 Šepelová Bronislava 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630102 383 Sidor Hrešková Marcela 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630103 384 Smolej Tomáš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630104 385 Strompová Viktória 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630105 386 Šuster Martin 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630106 387 Szabó Jana 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630107 388 Szabó Pavol 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630108 389 Szabó Tomáš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630109 390 Tkáč Marián 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630110 391 Turčík Boris 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630111 392 Uhrín Lukáš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630112 393 Vaco Maximilián 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630113 394 Varga Peter 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630114 395 Varga Michal 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630115 396 Varga Matej 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630116 397 Varga Peter 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630117 398 Varga Daniel 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630118 399 Vatahová Júlia 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630119 400 Vrba Viktor 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630120 401 Wawrek Matúš 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630121 402 Zbojovský Martin 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630122 403 Žiarna Monika 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201630123 404 Šurim Ján 10,00 € 27.9.2016 ŠKP Košice- oddiel vodného póla (Modrí Draci)
SKPKE201640001 405 Marián Bartko 10,00 € 3.10.2016 ŠKP Košice - oddiel Hikari Dojo
SKPKE201640002 406 Adriana Nagyová 10,00 € 3.10.2016 ŠKP Košice - oddiel Hikari Dojo
SKPKE201640003 407 Erika Kulcsárová 10,00 € 3.10.2016 ŠKP Košice - oddiel Hikari Dojo
SKPKE201640004 408 Adam Hammad 10,00 € 3.10.2016 ŠKP Košice - oddiel Hikari Dojo
SKPKE201640005 409 Adam Kopčák 10,00 € 3.10.2016 ŠKP Košice - oddiel Hikari Dojo
SKPKE201640006 410 Tomáš Podhorec 10,00 € 3.10.2016 ŠKP Košice - oddiel Hikari Dojo
SKPKE201640007 411 Branislav  Čontoš 10,00 € 3.10.2016 ŠKP Košice - oddiel Hikari Dojo
SKPKE201640008 412 Jaroslav  Zamba 10,00 € 3.10.2016 ŠKP Košice - oddiel Hikari Dojo
SKPKE201650001 413 Jaroslav Ander 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650002 414 Jozef Bakalár 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650003 415 Slavomír Bodnár 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650004 416 Milan Bujaloš 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650005 417 Juraj Cichanský 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650006 418 Ladislav Deak 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650007 419 Pavol Ďordik 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650008 420 Zoltán Gyönyör 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650009 421 Tibor Hako 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650010 422 Štefan Hanzely 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650011 423 Peter Havaj 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650012 424 Daniel Illés 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650013 425 Milan Janočko 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650014 426 Pavel  Kolesár 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650015 427 Roland Körtvely 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650016 428 Gabriel Krivda 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650017 429 Juraj Krivda 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650018 430 Miroslav Krnáč 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650019 431 Peter Lenčák 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650020 432 Slavomír Lukačko 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650021 433 Stanislav Marchevský 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650022 434 Richard Medzihradský 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650023 435 Jozef Mižák 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650024 436 Dušan Ochodnický 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650025 437 Daniel Pikla 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650026 438 Dalibor Prokop 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650027 439 Dušan Repčík 10,00 € 29.6.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650028 440 Juraj Smutný 10,00 € 16.9.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650029 441 Ľubomír Stoličný 10,00 € 16.9.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650030 442 Anton Šoltýs 10,00 € 16.9.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650031 443 Peter Tomaškovič 10,00 € 16.9.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650032 444 Stanislav  Tretina 10,00 € 16.9.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650033 445 Egon Urbančok 10,00 € 16.9.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201650034 446 Ivan Žolna 10,00 € 16.9.2016 ŠKP Strelecký oddiel - Košice. 
SKPKE201660001 447 Miroslav Smatana 10,00 € 8.9.2016 ŠKP Košice - oddiel Cyklistika
SKPKE201660002 448 Marcel Kumičak 10,00 € 7.9.2016 ŠKP Košice - oddiel Cyklistika
SKPKE201660003 449 Stanislav Křemen 10,00 € 8.9.2016 ŠKP Košice - oddiel Cyklistika
SKPKE201660004 450 Tibor Džadžovský 10,00 € 14.9.2016 ŠKP Košice - oddiel Cyklistika
SKPKE201660005 451 Marián Jarný 10,00 € 16.9.2016 ŠKP Košice - oddiel Cyklistika
SKPKE201660006 452 Slavomír Baláž 10,00 € 14.9.2016 ŠKP Košice - oddiel Cyklistika
SKPKE201660007 453 Slavomír Pijala 10,00 € 14.9.2016 ŠKP Košice - oddiel Cyklistika
SKPKE201660008 454 Pavol Berník 10,00 € 14.9.2016 ŠKP Košice - oddiel Cyklistika