HISTÓRIA A DOKUMENTY

HISTÓRIA KLUBU

SME MAJSTRI!

DOKUMENTY

8.12.2016 Vyhodnotenie projektu 

8.12.2016 Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov  z fondov rok 2016

20.10.2016 Vyhodnotenie projektu - Štoffanov memoriál

26.10.2016 Vyúčtovanie posk. finančných prostriedkov  z fondov rok 2016 - Štoffanov memoriál 2016 

19.11.2016 Vyhodnotenie projektu - ILYO CUP 2016

20.11.2016 Vyúčtovanie posk. finančných prostriedkov  z fondov rok 2016 - ILYO CUP 2016 

21.12.2016 Vyhodnotenie projektu Multistretnutie CECJM

21.12.2016 Vyúčtovanie posk. finančných prostriedkov  z fondov rok 2016- Multistretnutie CECJM 

26.10.2016 Vyhodnotenie projektu 

26.10.2016 Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov  z fondov rok 2016 

8.12.2015 Vyhodnotenie projektu 

26.10.2016 Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov  z fondov rok 2016 

22.02.2016 Údaje o dobrovoľníkovi - ZOZNAM 2016 

22.02.2016 Správa kontrolnej rady

22.02.2016 Uznesenie Konferencie ŠKP

22.02.2016 Zápisnica z Konferencie ŠKP - 1. časť

22.02.2016 Zápisnica z Konferencie ŠKP - 2. časť

 22.02.2016 Zápisnica z Konferencie ŠKP - 3. časť

 22.02.2016 Zápisnica z Konferencie ŠKP - 4. časť

28.11.2016 Stanovy ŠKP Košice

31.03.2017 Vecné  a finančné vyhodnotenie poskytnutej finančnej dotácie na rok 2016

30.03.2017 Spolufinancovanie ŠKP Košice

31.12.2016 Účtovná závierka - časť 1

31.12.2016 Účtovná závierka - časť 2

31.12.2016 Účtovná závierka - časť 3

31.12.2016 Účtovná závierka - časť 4

31.12.2016 Účtovná závierka - časť 5

31.12.2016 Účtovná závierka - časť 6

20.06.2017 Výročná správa 2016

30.06.2017 Audit 2016

25.07.2017 Priebežné čerpanie finančných prostriedkov 2017